Gjuha Shqipe – Gjuha e parë bëlbëzuese e njerëzimit

GEGËNISHTJA, FIDANISHTJA E GJUHËS EVROPIANE Jo pak publicistë e shkrimtarë (I. Kadare, A. Koçollari, etj.), gjuhëtarë vendas e të huaj,  (E. Çabej, J. Kastrati, etj.), albanologë (G.Hahn, G.Majer, N.Jokli, H. Petersen, etj.) deri në njerëz të besimit fetar e të historisë (botimet e fundit me autor francez) ose të guximtares së re historiane, Elena Kocaqi…

Gruaja – Kodi i nderit të familjes Shqiptare

ETIMOLOGJIA DHE KUPTIMI I KONCEPTIT GRUA Termi Gea në greqisht që në shqip d.t.th tokë e merr kuptimin primar nga fjala “Gi” (gji), që në gr. d.m.th. tokë. Por që në fakt, sipas A. Kolës, ky koncept rrjedh apo vjen nga “Gji”- ri i femrës.[1] Pas Kaosit, thotë Hesoidi, u krijua “Gjea”, (gjoksmadhja), për të…

Gjama e burrave

Gjama e burrave është një traditë e lashtë që ka përcjell popullin shqiptar për disa shekuj në veçanti në Veri të Shqipërisë. Megjithatë, kjo traditë ka nisur të zhduket dhe të vetmit që po e mbajnë gjallë janë pleqtë e këtyre vendeve veriore. Gjamën e burrave e vajin e grave na e ka përshkruar me…

Plisi i Kosovarit & Takija e Myzeqarit

OGURËT E BARDHË TË NJERËZIMIT   ETIMOLOGJIA DHE KUPTIMI I FJALËS ‘PLIS’ Fjala plis është e njëjtë me atë latine pile-us, e cila jo rastësisht ka të njëjtën rrënjë me fjalën “greke”. (sigurisht atë të lashtë). Por, asnjëra fjalë prej tyre nuk është aq e thjeshtë apo njërrokshe sa ajo shqipe. Por, nëse duam të gjejmë…

Korifeu i letrave shqipe

Edhe kombi ka të drejtë përr reth meje Më 30 dhjetor të vitit 1940, në moshën 69 vjeçare, pas një plomonie që kishte marrë gjatë një vizite në Troshan, në fillim dhjetor 1940, atje ku kishte filluar jetën shërbestare dhe letrare, kthehet në Shkodër, i sëmurë rëndë, dhe pushon për të shkuar në amshim. Ai,…

Vazhdimësia Historiko-Gjuhësore dhe etnokulturore e shqiptarëve përmes mijëvjeçarëve

ORGANIZOJNË KUVENDIN MBAREKOMBETAR VAZHDIMËSIA HISTORIKO-GJUHËSORE DHE ETNOKULTURORE E SHQIPTARËVE PËRMES MIJËVJEÇARËVE Rritja e vetëdijes së shqiptarëve mbi rëndësinë e njohjes së lidhjeve të historisë së tyre me kulturat e antikitetit. Me mbështetje të: Të Presidentit të Republikës së Shqipërisë Në bashkëpunim me: Institucionet Universitare të Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë Tiranë, 09-11 Maj, 2019, Muzeu Kombëtar Ai…

Arsyet e shtyrjes së Kuvendit

Të dashur kolegë të Kuvendit, Deri më tani kanë ardhur rreth 25 abstrakte për referime. Konkretisht, dje dhe sot kemi arritur të sigurojmë një sponsor të parë, për ato që kemi harxhuar dhe këto që mund të bëjmë si fillim. Akoma nuk kemi marrë një përgjigje nga Institucionet Akademike dhe Universitare për t’i pasur pjesë…