Gjuha Shqipe – Gjuha e parë bëlbëzuese e njerëzimit

GEGËNISHTJA, FIDANISHTJA E GJUHËS EVROPIANE Jo pak publicistë e shkrimtarë (I. Kadare, A. Koçollari, etj.), gjuhëtarë vendas e të huaj,  (E. Çabej, J. Kastrati, etj.), albanologë (G.Hahn, G.Majer, N.Jokli, H. Petersen, etj.) deri në njerëz të besimit fetar e të historisë (botimet e fundit me autor francez) ose të guximtares së re historiane, Elena Kocaqi…