Njeriu Parahistorik

1.1.1 Ç’është parahistoria Më parë se të shqyrtojmë kohën e lindjes dhe të zhvillimit të njeriut parahistorik, shtyhemi të dëftejmë se ç’është parahistoria që veç gërvishjeve nëpër muret e shpellave nuk trashëgon aq fakte sa të arrish ta sendërtosh atë. Gjithsesi, ka displina si gjeologjia që arrin të përshkojë abisalet e milionave vjetëve, po për…

Plisi i Kosovarit & Takija e Myzeqarit

OGURËT E BARDHË TË NJERËZIMIT   ETIMOLOGJIA DHE KUPTIMI I FJALËS ‘PLIS’ Fjala plis është e njëjtë me atë latine pile-us, e cila jo rastësisht ka të njëjtën rrënjë me fjalën “greke”. (sigurisht atë të lashtë). Por, asnjëra fjalë prej tyre nuk është aq e thjeshtë apo njërrokshe sa ajo shqipe. Por, nëse duam të gjejmë…

Blloqe guri me kende trapezoidale

jQuery(document).ready(function ($) { if( typeof jQuery('.ult-carousel-67544557563d926e05f338').slick == "function"){ $('.ult-carousel-67544557563d926e05f338').slick({dots: true,autoplaySpeed: 5000,speed: 300,infinite: false,arrows: true,nextArrow: '',prevArrow: '',slidesToScroll:3,slidesToShow:3,swipe: true,draggable: true,touchMove: true,pauseOnHover: true,responsive: [ { breakpoint: 1025, settings: { slidesToShow: 3, slidesToScroll: 3, } }, { breakpoint: 769, settings: { slidesToShow: 1, slidesToScroll: 1 } }, { breakpoint: 481, settings: { slidesToShow: 1, slidesToScroll: 1 } } ],pauseOnDotsHover:…