GEGËNISHTJA, FIDANISHTJA E GJUHËS EVROPIANE

Jo pak publicistë e shkrimtarë (I. Kadare, A. Koçollari, etj.), gjuhëtarë vendas e të huaj,  (E. Çabej, J. Kastrati, etj.), albanologë (G.Hahn, G.Majer, N.Jokli, H. Petersen, etj.) deri në njerëz të besimit fetar e të historisë (botimet e fundit me autor francez) ose të guximtares së re historiane, Elena Kocaqi Levante, ose të sumerologut të vetëm shqiptar inxhinieri Anastas Shuke kanë shkruar në këto dy shekuj për rolin perandorak të gjuhës shqipe, me atë të mbrojtjes dhe shpjegimit të gjuhëve evropiane.

[1] Faik KONICA, Albania, 1897/1

Fusha: Gjuhësi

Periudha : Prehistori

Autori : Sazan GURI