• Promovimi i Librit të Prof. Dr. Eqrem Zenelaj, Prishtinë
  • Kuvend Mbarëkombëtar
  • Përpjekjet e shqiptarëve pas pavarsisë deri në Kuvendin e Lushnjes për të formuar bazat e shtetit të sotëm shqiptar
  • Takim i parë mbi fillimin e përgatitjeve
  • Kuvendi Mbarëkombëtar
  • Vazhdimësia historiko-gjuhësore dhe etnokulturore e shqiptarëve përmes mijëvjeçarëve