Programi

Programi shqip-anglisht përmban ajkën e intelektualëve që do të mbajnë kumtesë në Kuvend – Kongres, me njohuri të thella mbi historinë, etnokulturën dhe gjuhësinë shqipe ku secili shkëlqen në fushën përkatëse. Programi është i mbushur me aktivitete të mirëmenduara në mënyrë që audienca të kujtojë rrënjët e veta duke shijuar programin e larmishëm të Kuvendit.

Dosje

KUVEND NDËRKOMBËTAR VAZHDIMËSIA HISTORIKO-GJUHËSORE DHE ETNOKULTURORE E SHQIPTARËVE PËRMES MIJËVJEÇARËVE Në marrëveshje me : Universitetin e Tiranës, Universitetin “Aleksandër Xhuvani”, Elbasan Universitetin “Ismail Qemali”, Vlorë Universitetin Europian të Tiranës, Tiranë Tiranë, 09-12 Maj, 2019 MUZEU KOMBËTAR

Broshura

Mbajtja e këtij kuvendi ka si qëllim që të parashtrojmë fakte historike, gjuhësore dhe etnokulturore të hulumtuara nga studiues të ndryshëm, të cilat vërtetojnë lidhjen e shqipes së sotme me gjuhët e antikitetit, dhe në për mjet tyre vazhdimësinë e pandërprerë të historisë sonë.

Kërkesë për komunikim

QENDRA KOMBËTARE “RRËNJËT TONA” SHOQATA “ALEANCA QYTETARE PËR MBROJTJEN E VLERAVE KOMBËTARE”, SHOQATA: “ILIRICUM SACRUM’ SHOQATA “IMAZHI SHQIPTAR” SHOQATA “VLERAT SHQIPTARE” QENDRA KËRKIMORE SHKENCORE – G & G GROUP Organizojnë: KUVENDIN NDËRKOMBËTAR “VAZHDIMËSIA HISTORIKO-GJUHËSORE DHE ETNOKULTURORE E SHQIPTARËVE” TIRANË, 09-11 MAJ, 2019, MUZEU KOMBËTAR I nderuar z.znj…, Ky mesazh më poshtë është përcjellë të 400…

Vazhdimësia Historiko-Gjuhësore dhe etnokulturore e shqiptarëve përmes mijëvjeçarëve

ORGANIZOJNË KUVENDIN MBAREKOMBETAR VAZHDIMËSIA HISTORIKO-GJUHËSORE DHE ETNOKULTURORE E SHQIPTARËVE PËRMES MIJËVJEÇARËVE Rritja e vetëdijes së shqiptarëve mbi rëndësinë e njohjes së lidhjeve të historisë së tyre me kulturat e antikitetit. Me mbështetje të: Të Presidentit të Republikës së Shqipërisë Në bashkëpunim me: Institucionet Universitare të Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë Tiranë, 09-11 Maj, 2019, Muzeu Kombëtar Ai…