Pse duhet Kuvendi

Ai popull që nuk njeh të shkuarën e tij ngelet fëmije nga ment. KUVEND NKOMBËTAR “VAZHDIMËSIA HISTORIKO-GJUHËSORE DHE ETNOKULTURORE E SHQIPTARËVE PËRMES MIJËVJEÇARËVE„ TIRANË, 09-11 MAJ, 2019, MUZEU KOMBËTAR Qarkullori i parë Qëllimi: “Rritja e vetëdijes së shqiptarëve mbi rëndësinë e njohjes së lidhjeve të historisë së tyre me kulturat e antikitetit“ Ideja: “Në kërkim…

Proces verbali i mbledhjes së parë të grupit organizativ

Shoqata “ALEANCA QYTETARE PËR MBROJTJEN E VLERAVE KOMBËTARE”, Shoqata: “ILIRICUM SACRUM’ Shoqata “IMAZHI SHQIPTAR” Shoqata “VLERAT SHQIPTARE” QENDRA KËRKIMORE SHKENCORE – G & G GROUP Organizojnë: KUVENDIN MBARËKOMBËTAR “VAZHDIMËSIA HISTORIKO-GJUHËSORE DHE ETNOKULTURORE E SHQIPTARËVE” Tiranë, 09-11 Maj, 2019, Muzeu Kombëtar Proces Verbali