Programi

Programi shqip-anglisht përmban ajkën e intelektualëve që do të mbajnë kumtesë në Kuvend – Kongres, me njohuri të thella mbi historinë, etnokulturën dhe gjuhësinë shqipe ku secili shkëlqen në fushën përkatëse. Programi është i mbushur me aktivitete të mirëmenduara në mënyrë që audienca të kujtojë rrënjët e veta duke shijuar programin e larmishëm të Kuvendit.

Dosje

KUVEND NDËRKOMBËTAR VAZHDIMËSIA HISTORIKO-GJUHËSORE DHE ETNOKULTURORE E SHQIPTARËVE PËRMES MIJËVJEÇARËVE Në marrëveshje me : Universitetin e Tiranës, Universitetin “Aleksandër Xhuvani”, Elbasan Universitetin “Ismail Qemali”, Vlorë Universitetin Europian të Tiranës, Tiranë Tiranë, 09-12 Maj, 2019 MUZEU KOMBËTAR

Broshura

Mbajtja e këtij kuvendi ka si qëllim që të parashtrojmë fakte historike, gjuhësore dhe etnokulturore të hulumtuara nga studiues të ndryshëm, të cilat vërtetojnë lidhjen e shqipes së sotme me gjuhët e antikitetit, dhe në për mjet tyre vazhdimësinë e pandërprerë të historisë sonë.

Kërkesë për komunikim

QENDRA KOMBËTARE “RRËNJËT TONA” SHOQATA “ALEANCA QYTETARE PËR MBROJTJEN E VLERAVE KOMBËTARE”, SHOQATA: “ILIRICUM SACRUM’ SHOQATA “IMAZHI SHQIPTAR” SHOQATA “VLERAT SHQIPTARE” QENDRA KËRKIMORE SHKENCORE – G & G GROUP Organizojnë: KUVENDIN NDËRKOMBËTAR “VAZHDIMËSIA HISTORIKO-GJUHËSORE DHE ETNOKULTURORE E SHQIPTARËVE” TIRANË, 09-11 MAJ, 2019, MUZEU KOMBËTAR I nderuar z.znj…, Ky mesazh më poshtë është përcjellë të 400…

Vazhdimësia Historiko-Gjuhësore dhe etnokulturore e shqiptarëve përmes mijëvjeçarëve

ORGANIZOJNË KUVENDIN MBAREKOMBETAR VAZHDIMËSIA HISTORIKO-GJUHËSORE DHE ETNOKULTURORE E SHQIPTARËVE PËRMES MIJËVJEÇARËVE Rritja e vetëdijes së shqiptarëve mbi rëndësinë e njohjes së lidhjeve të historisë së tyre me kulturat e antikitetit. Me mbështetje të: Të Presidentit të Republikës së Shqipërisë Në bashkëpunim me: Institucionet Universitare të Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë Tiranë, 09-11 Maj, 2019, Muzeu Kombëtar Ai…

Arsyet e shtyrjes së Kuvendit

Të dashur kolegë të Kuvendit, Deri më tani kanë ardhur rreth 25 abstrakte për referime. Konkretisht, dje dhe sot kemi arritur të sigurojmë një sponsor të parë, për ato që kemi harxhuar dhe këto që mund të bëjmë si fillim. Akoma nuk kemi marrë një përgjigje nga Institucionet Akademike dhe Universitare për t’i pasur pjesë…

Lista e personave pjesmarrës të mundshëm

KUVENDI  MBARËRKOMBËTAR “VAZHDIMËSIA HISTORIKO-GJUHËSORE DHE ETNOKULTURORE E SHQIPTARËVE” Tiranë, 09-11 Maj, 2018 Muzeu Kombëtar (Draft) Ideja: T’u kthejmë shqiptarëve, ç’u kanë marrë shqiptarëve Organizatorët: Shoqata “ALEANCA QYTETARE PËR MBROJTJEN E VLERAVE KOMBËTARE”, Shoqata: “ILIRICUM SACRUM’ “IMAZHI SHQIPTAR” Shoqata QENDRA KËRKIMORE SHKENCORE – G & G GROUP Ministritë e Kulturës (Shqipëri, Kosovë, Maqedoni), Me mbështetje të: …