Takimi i parë për “shqelmimin” e Kongresit të III-të Mbarëkombëtar për 125 vjetorin e Kongresit të Korelianos dhe 112 vjetorit të Kongresit të Manastirit.

  FONDACIONI AKADEMIA ALTERNATIVE SHKENCORE RRËNJËT TONA Organizojnë: KUVENDI i 3të NDËRKOMBËTAR   Me rastin e 125 vjetorit të Kongresit të Korelianos (Kalabri) dhe 112 vjetorit të Kongresit të Manastirit   Takimi i parë për “shqelmimin” e Kongresit të III-të Mbarëkombëtar për 125 vjetorin e Kongresit të Korelianos dhe 112 vjetorit të Kongresit të Manastirit.…