“SKËNDERBEU” Nën “Psikanalizën e Argumentit-fakt”

Bëjmë me dije se kjo metodikë merret me zbërthimin e një fakti  që ekziston jashtë inisiativave apo dë-shirave subjektive . Ky zbërthim argumenton arsyen e ekzistencës së faktit të perceptueshëm. Ja cilat janë Faktet që vijnë jashtë dëshirave tona mbi këtë figurë: Përkrenarja e tij dhe shpata që janë të depozituara Muzeun e histories së…